ניווט באתר > מרכז קהילתי טנה > דף הבית > פעוטונים,גנים,צהרונים

קיצורי דרך בחברה העירונית

חדשות ועדכונים בעיר

פעוטונים,גנים,צהרונים

סינון:
שם החוג גילאים זמני הפעילות מיקום מחיר
צהרון - צמ"ח היובל כתה א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח היובל כתה ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח הקריה כיתה א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות ח.יעקב כתה א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות רננים כיתה א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח הקריה כיתה ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות רננים כיתה ב' 6-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון ש"זר כתה ג' 0-0 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון ש"זר חופשות ג' 0-0 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון רננים ג 8-9 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון ח.יעקב ג 0-0 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון הקריה ג 9-10 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון היובל כיתה ה' 10-10 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון היובל כיתה ד' 9-9 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - צהרון היובל כיתה ג 8-8 ₪780 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות רננים ג 8-9 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות ח.יעקב ג' 0-0 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות הקריה ג 17-0 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות היובל כיתה ה' 10-10 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות היובל כיתה ד 9-9 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרונים כיתות ג-ו - חופשות היובל כיתה ג' 8-8 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח שזר כיתה ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח שזר כיתה א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח רננים כיתה ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח רננים כיתה א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - צמ"ח ח.יעקב כיתה ב' 7-7 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות שזר כיתה א 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות שזר כיתה ב' 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - צ"מח ח.יעקב כיתה א' 6-6 ₪480 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות הקריה כיתה ב' 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשות הקריה כיתה א 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשה היובל כתה א' 6-6 ₪105 לחץ לדף החוג
צהרון - חופשה היובל כיתה ב' 7-7 ₪105 לחץ לדף החוג